Wenche Selmer – Arkitektur N

Hundre år seinere var tallet tre ganger så høyt. Hundre år seinere var tallet ganger så høyt. USBL, Ungdommens selvbyggerlag: 25 år i byggende arbeid, 1948- 8. desember 1973: hvordan USBL ble til, erfaringer fra de første år, boligprosjektenes utvikling, USBL villig til nye veier. Det ble bevilget omtrent 30 millioner i krisetiltak, det mest til jordbruk, skogbruk, fiske, kommunene, veier og boligbygging. Landets største by og hovedstad var Moskva med ni millioner innbyggere, mens Leningrad (nå St. Som et ledd i arbeidet med å synliggjøre og bevare Oslos funkisarkitektur viser nå Oslo Museum utstillingen «Oslofunkis». Morgenen etter at dette hadde skjedd, fortelles det at mange ektemenn på Tasta ble overrasket av å finne ei bydame i senga, og mange med hytter på Hommersåk, Vier og Usken oppdaget at de hadde nå hadde hytte på Sandnes. Sovjetunionen var selvforsynt med kraft, etter en massiv utbygging av atomkraftverk og vannkraftverk. Tingene ble plassert i en tett bygning og gasset med blåsyregass. Det ble ikke publisert offisielle tall over religiøs tilhørighet i Sovjetunionen, og landet var offisielt ateistisk. Samme år stod 14 161 familier, eller 36 448 voksne og 7 148 barn på Oslo leiegårdskontors lister over hussøkende.

  • Avløpsrør er parallelle med bakken, og ikke i liten vinkel
  • Beholde Gropmarka uten inngrep
  • Bekymringen stor
  • Fyll det frie rommet mellom reservoaret og veggene i gropen med jord eller sand
  • Enkelt gjenopprettes om nødvendig
  • Batterier for å skaffe seg solenergi

Han mente at krisen ville gå over av seg selv. Borgermester Arctander mente bolignøden var et forbigående fenomen og at det skulle bygges brakker som skulle rives når bolignøden var forbi. Løsningen ble å stå i kjerra forbi politimannen, for å se større ut. I 1948-50 ble det endelig lagt kloakk og vann i området ved bygrensen og på Veden, noe som satte i gang ny boligbygging i disse områdene. Dette området mener Karin Bråten ble kalt Vølstadveien Hageby. Etter lange forhandlinger i utvalg og kommunestyrer ble Hetland kommune i 1965 slått sammen med Stavanger, bortsett fra Hommersåk og Vier som ble lagt under Sandnes. Den første gården som ble bygget, nyklassisme på overgang til funksjonalisme i Etterstadsletta 4, går under det folkelige navnet Etterstadslottet. Tjenestejente ble det kalt da. Dessuten ble det en tid utlevert post fra smiå. 2. verdenskrig var fæl en fæl tid. Depresjonen endte på ulike tidspunkt i de involverte land, men generelt ansees den andre verdenskrig som absolutt sluttpunkt siden krigsindustrien skapte stor økonomisk vekst i alle involverte land. POSTHUS: Det gamle posthuset på Tasta på femti og sekstitallet.

Wenche Selmer - Arkitektur N verdenskrig som absolutt sluttpunkt

Av de fire grisene og 30 hønsene ble det noen kroner, men også litt mat til familien.

I 1891 bevilget herredsstyret 1400 kroner til en ny skolebygning, sydvest for det gamle huset. 19.000 kroner ble bevilget til det eldste av de skolebyggene som også i dag hører til skolen. Høyrepolitiker Egil Olsen var elev på skolen i 1963, i det første kullet som begynte på Tastaveden. Gårdene til Fredrik Vølstad og Marcelius Haga i Vølstadveien ble kjøpt opp av Hetland kommune og utlagt til tomter; det samme skjedde med Ledaalgårdene på nedsiden av Randabergveien. Det ble også bygget på Gjerdeveien-området og Dusavik-området. De fleste vestlige kilder la skylden på økende alkoholmisbruk og et dårligere helsevesen, og denne teorien ble også implisitt godtatt av de sovjetiske myndighetene. Av de fire grisene og 30 hønsene ble det noen kroner, men også litt mat til familien. To av Elis søsken døde av tuberkulose da de var fire og fem år. Generalstaben var inndelt i fem hoveddirektorater og fire direktorater, og stod for strategisk og operativ forskning og planlegging, etterretning og analyse. Utplasseringen av disse mobile rakettene på slutten av 1970-tallet satte i gang et nytt våpenkappløp i Europa der NATO blant annet utplasserte Pershing II-raketter i Vest-Tyskland for motvirke trusselen etter det såkalte Dobbeltvedtaket.

Det handlet ikke bare om å ha et sted å bo.

Tettstedet omfatter etter dette større eller mindre områder i åtte av Oslos omegnskommuner: Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Nittedal, Nordre Follo, Bærum, Asker og Lier. Dette var en bygning hvor en leverte inn møbler og klær befengt med lopper og lus. Gravberget kirke er med sine forskjellige, varierte og delvis sammensmeltede former et hovedverk i norsk 1900-talls arkitektur og representerer på mange måter en syntese av P.s virke som arkitekt. Blant annet på ”Ryggmarkå”, Martin Rygg sin gård, som lå mellom Lindeman Bulls vei, Lindeveien, Lyngveien og Edvard Munchs vei. Parallelt med våpenkappløpet var den også et kappløp mellom USA og Sovjet om å komme først til månen. Å bo riktig handlet også om trivsel, om rom til frihet, om å unngå rot og kilder til konflikter. Det handlet ikke bare om å ha et sted å bo. På den tiden kunne elevene få både ”dokryss” og ”snakkekryss”: fikk de ti kryss, var det melding med hjem.