Plassering Av Bygg

Dette gjelder for eksempel mindre frittstående bygninger som garasjer, boder og lignende. Garasjer, boder og andre frittstående bygninger med areal som er mindre enn 50 m2 og ikke høyere enn 4 meter: Se hvilke regler som gjelder i en trinnvis veileder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet. Det må stå på bakken, eller være understøttet, og det må være fire meter fra tilbygget til nabogrensen. I noen planer er det sagt at garasjer ikke kan være større enn for eksempel 30 kvadratmeter. For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel hvis du slipper å søke, kan det være lurt å informere naboen om byggingen. Om du ikke er en erfaren håndverker vil det aller enkleste, og ofte billigste, være å bestille montering også. Begrensninger på garasjestørrelse og krav om at bygg bare kan plasseres som vist i planen, finner vi gjerne i en del reguleringsplaner fra 50-, 60- og 70-tallet. I eldre reguleringsplaner er det også ofte bestemmelser om gjerder, sier byggesakslederen. Tilbygg til huset kan være på inntil kvadratmeter. Det er bare tilbygg under 15 kvadratmeter som ikke vil være søknadspliktig.

  • Husk at du må ha snuplass på egen eiendom
  • Små parkeringsplasser (inntil 10 plasser): Kr 8600
  • Og for det tredje er det absolutt nødvendig å utstyre en ventilasjonsanordning i garasjen
  • Opprettelse av ny anleggseiendom: Kr 17 400

Det er ikke søknadspliktig å bygge, endre eller fjerne ikke-bærende vegger, og du behøver heller ikke søke om å foreta en fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter blir endret. Svarar du nei på eit av punkta over, er tiltaket søknadspliktig. Snakk med naboen på forhånd, det er alltid lurt. Størrelsen på byggene rimer bra med de nye reglene. Lurer du på om det du ønsker å bygge er lovlig i forhold til arealplanene på eiendommen din, kan du få 15 minutter gratis (muntlig) veiledning i Plan- og bygningsetatens kundesenter før du eventuelt søker. Både plan- og bygningsloven, reguleringsplanen for ditt område og kommuneplanen for Kristiansand kommune kan si noe om hva du har lov til å gjøre uten å søke. Det betyr at du som bygger har selv ansvar for å sjekke at dette ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Før du bygger må du imidlertid finne ut hva, hvor og hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din.

Q Meieriene Bygger Ut

Regler for tidstypiske boligområder står under paragraf 12 b på side 92 i kommuneplanen. I noen reguleringsplaner står det for eksempel hvor stor del av tomta du har lov til å bebygge. Dersom du eier flere eiendommer ved siden av hverandre og de er registrert med ulike gnr/bnr, kan du i slike tilfeller bare bygge uten å søke på den eiendommen hvor det står et hus fra før. En god mellomting er å ta utgangspunkt i en bod basert på reisverk, som ligner det du egentlig ønsker. Prøv veiviseren for å finne ut om du kan bygge en garasje, bod eller annen bygning under 50 kvm uten å søke. Det kan for eksempel ikke være stue, soverom, kjøkken, arbeidsrom eller andre rom for varig opphold i bygningen. Det kan være enklere for de som bor i uregulerte områder å bygge uten å søke. Garasje med carport kan leveres med framtrekt front, loft, bod i bakkant med egen dør og hobbyrom eller annet du måtte ønske.

Plassering Av Bygg Både plan- og bygningsloven, reguleringsplanen

2. Når du varslar om bod og uthus, skal du bruke blankett 5188 – Melding om bygning eller tilbygg. Kvadratmeterprisen vil altså være en del lavere på et tilbygg på 40 m2 enn på et tilbygg på 10 m2. Det kan være lurt å få et overslag på kostnadene til grunnarbeidet. Det finnes mange typer garasjer på markedet, alt fra den enkle med plass til en bil og intet annet, til den store med plass til to biler og lagringsplass på loftet (vi konsentrerer oss i denne sammenheng om villagarasjer). Dersom arbeidet du skal uføre kommer i strid med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanen eller gjeldende reguleringsplaner, må du søke om dispensasjon. Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unnateke søknadsplikt. Tilbygg med areal som er mindre enn 15 m2: Se hvilke regler som gjelder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet. Da kan du ikke bygge en garasje på 50 kvadratmeter – maksgrensen for ordningen fra 1. juli – uten å søke. Til høyre finner du en veileder som gir deg svar på en del spørsmål om hva du kan bygge uten å søke og hvilke begrensninger som gjelder rent generelt.