Måle 90 Grader Med Tommestokk

På de foregående nivåene har vi gått gjennom grunnlaget for konstruksjon av trekanter og har konstruert trekanter med utgangspunkt i hjelpefigur. FORKLARING Vi skal gå grundig gjennom hvordan en kan lage en brukbar hjelpefigur. BEGREPER Rotasjonssymmetri: En figur er rotasjonssymmetrisk dersom du kan rotere figuren i en eller annen vinkel slik at kopifiguren er identisk med originalfiguren. Du får nå totalt en 120 graders vinkel. Der denne buen skar vinkelbeinet til 75 o -vinkelen ligger E. Nå bygger vi ut denne trekanten. Denne oppgaven kan også løses på denne måten. Vi kan sette en 90 o -vinkel og en 60 o -vinkel med samme topp-punkt og et vinkel bein felles. Det er ikke feil å tegne en trekant og sette på lengder etterpå, men vi anbefaler å tegne hjelpefiguren stegvis mens vi leser teksten. Da bør vi starte med å tegne hjelpefiguren. Den ferdige hjelpefiguren ser da ut slik: Dermed har vi fått en oppgave som vi løser som en D.5 (Konstruksjon)-oppgave.

Følgelig er SBC SCB.

Setningen «E ligger like langt fra AB som fra BC» innebærer at BE halverer B. Ettersom vi har fått størrelsen på ABE, må vi konstruere EBC ABE, se D.6 (Konstruksjon). «D ligger like langt fra AB som fra AC.» 5. geometriske sted En rett vinkel på en halvsirkel. En vinkel kan måles ved hjelp av disse sektorene. Dette er grunnlaget som er nødvendig for å finne C. Slik kan du konstruere: 1. Konstruerte halvsirkelen som er «femte geometriske sted» (sort). 57 NIVÅ E E.2: Finne rotasjonssymmetri: Eksempel-oppgave: Hvordan er denne figuren rotasjonssymetrisk? 61 NIVÅ E Slik kan du konstruere: 1. Konstruerte midtnormalen på AB (blått), B.3 (Konstruksjon). Vi finner midtpunktet på AB ved å konstruere midtnormalen. Kopipunktet: Svaret på oppgaven. Følgelig kan oppgaven du skal løse bygge på B.3 (Konstruksjon), C.3 (Konstruksjon) eller E.4 (Konstruksjon). Følgelig er SBC SCB. Dette skriver vi slik: SCB. Eksempler på firkantkonstruksjoner. Dette er en nokså komplisert konstruksjon , som.

Måle 90 Grader Med Tommestokk Eksempel-oppgave
  • 40 NIVÅ C 40
  • Trekk linjen mellom punktene A og C og du har konstruert en 60 graders vinkel
  • Samsvarende vinkler
  • Halvering av vinkler
  • Konstruksjon av figurer
  • Parallelle linjer
  • 2: Spiss vinkel, er en vinkel som er mindre enn 90º
  • 90 grader vinkel

Konstruer deretter ABC. KOPLING TIL GJENNOMGÅTT KUNNSKAP Forskjellen på dette steget og på D.5 (Konstruksjon), er at her får vi ikke hjelp av en ferdiglaget hjelpefigur. I det siste steget skal vi dessuten bruke egenskapene til samsvarende vinkler. I oppgaveløsningen vil en bruke er rekke av de gjennomgåtte stegene. KOPLING TIL GJENNOMGÅTT KUNNSKAP Her bygger vi på alle stegene på A-nivået. KOPLING TIL GJENNOMGÅTT KUNNSKAP Her anvender vi B.3 (Konstruksjon) i kombinasjon med A.2 (Konstruksjon). 2cm (blått), A.2 (Konstruksjon). 2. Slo halvsirkelen med M som sentrum og MA som radius (grønt), A.2 (Konstruksjon). Punktet C må ligge på denne halvsirkelen! Vi kaller denne vinkelen for «u». 90 o.» (Ut fra sammenhengen, kan en konstruere den rette vinkelen på andre måter.) I gjennomføringen av konstruksjonen av den aktuelle mangekanten, gjør vi som i F.3 (Konstruksjon): Vi begynner med en trekant og utvider den med nye trekanter. Ved bruk av forholdet 3-4-5 og en meterstokk og hyssing finner en raskt, enkelt og nøyaktig den rette vinkelen.

Bruk gjerne blankt ark som du. Der vinkelbeinet skar strålen gjennom BE ligger D. 7. Trakk opp sidene i firkanten ABCD. 4. Der disse vinkelbeinene møtes er C. Trakk opp trekanten. Men vi velger å starte med bare et punkt på en linje: B. Slik kan du konstruere: 1. Trakk linja l og satte av B på den. Linjen n er uendelig lang, men linjestykket AB har en målbar lengde. Det røde linjestykket er en korde: En vinkels størrelse: Vi har mange ganger fortalt hvor stor en vinkel er: For eksempel 60 o eller 90 o. Men alt dette har en begrensning: Vi kan bare konstruere 90 o -vinkel og 60 o -vinkel og halvere alle mulige kombinasjoner av disse. Det er sikkert en forskjell mellom en Bog en Vmed 1graders vinkel , men hva er. Trekant der en vinkel er 60 grader og en annen vinkel er 90 grader. Ved hjelp av passeren, måler vi avstanden A A og (uten å forandre passeråpningen) setter vi passerspissen i C. Der slår vi en bue. I stedet for å måle C, kan du også måle hver mellom hver av 90 graderne til B, slik at du får en trekant der. Deler vi mellomrommet mellom disse, får vi en 75 o – vinkel.