Konstruksjoner – MOE

Svalgangen rundt kirken har bislag med gavlavdekkede oppbygg midt på veggene, mot både nord, sør og vest. På svillene står lavere tilevegger, og mellom stavrekkene og den ytre tileveggen blir det en omgang rundt skipet, med lavere tak enn i skipet. 4. Trekk linjen mellom punktene A og C og du har konstruert en 60 graders vinkel. Alle punkter på normalen m ligger like langt fra punktene A og B. m står normalt på l. Nina Aldin Thune En stavkirke er en kirke bygget av tre med en bærende konstruksjon av staver (stolper) som står på liggende sviller eller syllstokker og bærer stavlegjer. En bordkledning er en kledning på vegger i hus, laget av stående eller liggende bord festet til veggens bærende konstruksjon. Legenden sier at hele kirken, en enorm struktur ved stavestandarder, ble bygget på bare tre dager av fem lokale bønder. Hele strukturen skulle bli erstattet for et århundre siden for å legge vei til en ny kirke, men kong Oscar II bestemte seg for å bevare den.

Katedralen Notre-Dame de Paris var et betydelig arkitektonisk bidrag fra middelalderen.

Konstruksjoner - MOE Historisk tilhørte hver

Besøkende tilbringe tid i Norge kan se noen av disse vakre stavkirker over hele landet, hvorav de fleste dateres fra det 12. og 13. århundre. Kirkebranner i Norge har forekommet siden middelalderen. Skoger gamle kirke er en langkirke av stein fra middelalderen på gården Hanaval i Drammen kommune, Buskerud fylke. Katedralen Notre-Dame de Paris var et betydelig arkitektonisk bidrag fra middelalderen. Helge Høifødt Pål Giørtz Clemenskirken eller Klemetskirka var en av sognekirkene i det gamle Oslo. 7. juni-plassen, Oslo Nils Sigurd Aas (født 21. april 1933 på Inderøy, død 9. februar 2004 i Oslo) var en norsk billedhugger. Kjell Holm (født 13. august 1919 i Ålesund, død 25. oktober 2009) var en norsk forretningsmann med et stort samfunnsmessig engasjementet. Svaneapoteket i Ålesund Apotekinteriøret Det tidligere Svaneapoteket i Ålesund, som ble bygget etter bybrannen i 1904, er et av de fremste eksemplene på jugendstil i Norge og en representant for Ålesundjugenden. Bildene som ble malt eller utskåret i kirkene viste gjerne scener fra Bibelen, og fungerte som påminnelser om tekster de færreste hadde direkte tilgang til å lese.

  • NS 3037 Betongelementtegninger
  • Stangens diameter
  • Semester (haust): PHYS328 (10 sp) – PHYS263 (10 sp) – ELE108* (10 sp)
  • Underlagsblokk for fundamentfeste

Adkomst kan gjerne vises på kartutsnitt. Eventuelle motholdskrefter fra fjellfestet vurderes i hvert enkelt tilfelle avhengig av forankring, fjellkvalitet og helning på fjellet. Sleppverkshus rekonstruert i Biskupin i Polen på grunnlag av arkeologiske funn. Dermed er den et eksempel på en fredet bygning som vil være relevant på flere verdifelt som aldersverdi og bruksverdi. Hvis du for eksempel tar en 2,5 meter høy vegg, vil høyden på den underjordiske delen av strukturen være 0,8-0,9 m, og bredden på kroppen vil være 0,4 m. Den har bare 40 seter, og planløsning av bygningen er en liten 4 med 12 meter (13 med 39 fot). Kirken ligger på en liten høyde midt i dalen omgitt av flate jorder som tidligere var bunnen av Lesjavatna. I og med at en så liten andel av den totale mengde stavkirker er bevart, kan det ha vært overgangsformer som kunne bidratt til å klargjøre saken, uten at disse er bevart.

De enkleste av dem (som Heddal i Valdres)har fire hjørnestaver som bærer veggen mellom dem.

Det er også typisk med et spill mellom en bred og en smal motivlinje, vide og ofte sirkelforma løkker , en jevn og gradvis smalere linjeføring og et omriss som er bueforma uten linjeknekk. Jan-Tore Egge Årdal kirke er en åttekantet kirke fra 1828 som befinner seg mellom riksvei 9 og Byglandsfjorden i tettstedet Grendi, Bygland kommune i Aust-Agder fylke. De enkleste av dem (som Heddal i Valdres)har fire hjørnestaver som bærer veggen mellom dem. Du har nå lært å konstruere vinkler og normaler. Bolighus med svalgang i Hol i Buskerud Svalgangshus fra Østerdal, nå på Glomdalsmuseet. Svalgang eller sval betegner en overdekket gang eller utbygg på siden av et hus. Kirken ble plassert idyllisk på Fantoft ved Paradis utenfor Bergen sentrum. Siden slutten av 1800-tallet har kirken ikke blitt brukt til religiøse formål, men det drives nå som et museum for publikum. Men originalen har utgangspunkt fra en kirke som ble bygget på 1100-tallet i Fortun i Sogn. Man har ikke kommet til noen enighet, men det kan sies at uansett hvilken teori man heller mot dreier det seg om en lokal byggeskikk som tas i bruk i kirkebygging.

Historisk tilhørte hver ring en lokal bonde og var der han ville knytte hesten sin i kirken. Heldigvis ble kirken kjøpt og restaurert. Man sier ofte at det siste slaget mot hedningene ble utkjempet på Stiklestad i året 1030, da kong Olav ble drept og senere helliggjort. Fredens kirke (Eqqissinerup oqaluffia) er en kirke i byen Paamiut, som ligger i Paamiut kommune sydvest på Grønland. Hedared stavkirke (Svensk Hedareds stavkyrka og Hedareds kapell) står på Hedared i kommunedelen (sogn) Sandhult i Borås kommune som ligger i Västra Götalands län i Sverige. Fjell kyrkje er en langkirke fra 1874 på Fjell i Fjell. Viker kirke er en laftet langkirke fra 1702 i Ringerike kommune, Buskerud fylke. Fresvik kirke (Fresvik kyrkje) er en langkirke fra 1881 i Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke. Samnanger kirke er en langkirke fra 1851 i Samnanger kommune, Hordaland fylke. Mjelde kirke var en kirke i Nedre Mjelde i Mjeldalen i Haus sokn på Osterøy i Hordaland fylke. Alstadsteinen er en rikt utsmykket runestein med to separate innskrifter fra gården Nedre Alstad i Hof, Østre Toten kommune, Oppland.