Kjøpe Elektrisk Mandelkvern: Jekke Opp Hus

Det er veldig mye bra i budsjettet. Norsk eierskap, som representanten Marthinsen nylig brukte veldig mye tid på å snakke om, er i dag diskriminert gjennom formuesskatten. Den store oljeavhengigheten som Jens Stoltenberg har skapt de siste årene, betyr svakheter og sårbarhet i norsk økonomi, uttalte hun videre. Det er det som betyr noe for norsk næringsliv. Det betyr at jobbmulighetene blir færre. Det blir ikke færre fattige av økt formuesskatt. Kunnskap og økt kompetanse gir menneskene frihet, men bidrar også selvsagt positivt til arbeidsplasser og til næringsutvikling og styrker dermed velferden. Det gir mer frihet for enkeltmennesker, det stimulerer til sparing og til investeringer i norske arbeidsplasser ved lavere skatt på eierskap. Jeg vil minne om det faktiske forholdet: Staten gir ingen ting av dette. Er det én ting regjeringsskiftet i fjor høst har bidratt til, så er det et taktskifte i den norske klimapolitikken. Alt dette sto samarbeidspartiene samlet om høsten 2013. Jeg oppfatter at vi etter forhandlingene står minst like sterkt samlet som da det norske folk ga oss sitt tillitsvotum i september i fjor. Men samarbeidspartiene har i høst, gjennom dette som har foregått i Stortinget og gjennom forliket, fulgt opp det vi sa i Nydalen etter at velgerne i fjor høst mente de ville ha en forandring, at de ville skifte ut den sittende regjeringen.

Dette viser at verdensbildet også påvirker Nordland.

Kjøpe Elektrisk Mandelkvern: Jekke Opp Hus Når det gjelder sosial

Da denne regjeringen fra Høyre og Fremskrittspartiet tiltrådte, var det bortimot 270 000 pasienter som sto i kø. Når det gjelder sosial profil, er det sånn at selv SV foreslår betydelig større skattekutt til folk med lave og vanlige inntekter enn det Fremskrittspartiet gjør i dette budsjettet. Min hovedkonklusjon vil være at Kristelig Folkeparti er glad for at budsjettet for 2015 etter forliket har en bedre sosial profil, også på familieområdet. Kan han også fortelle oss om andelen feilbruk av oljekroner gikk opp eller ned med forliket med Kristelig Folkeparti og Venstre? Dette viser at verdensbildet også påvirker Nordland. Dei siste publiserte tala frå Statistisk sentralbyrå viser ei arbeidsløyse på 3,7 pst., noko som er ein svak oppgang frå førre måling. Vi har i åpenhet og med respekt for hverandre fremforhandlet et forlik, som bygger nettopp på den friheten og tilliten til hvert enkelt menneske, til familien, gründere, lokalsamfunn og frivillighet – dette som var på tapetet i Nydalen, og som er nedfelt i erklæringen.

Kjøpe Elektrisk Mandelkvern: Jekke Opp Hus skråning på opptil

Det er alltid behov for å prioritere. Meir enn halvparten av kommunane i Sogn og Fjordane vurderer å auke eigedomsskatten – ikkje fordi dei vil, men fordi dei har fått for tronge rammer frå regjeringa og svikt i skatteinngangen i tillegg. Det er sikkert oljekroner som fortsatt brukes feil, men det er færre enn under den rød-grønne regjeringen, fordi vi har prioritert de områdene som jeg nå nettopp brukte ti minutter til å snakke om, nemlig infrastruktur, vei, bane, det som vil gjøre det lettere for næringslivet i distriktene, skole, kunnskap, høyere utdanning, forskning og ikke minst vekstfremmende skattelettelser, bl.a. Hvis du ikke vet hvordan du kan styrke basen i bygningen og hva du skal gjøre for at til og med hårsprekker ikke vises på den, er det usannsynlig at noen nyttige tips er unødvendige. For å styrke konkurransekraften for dagens og framtidens arbeidsliv er et av hovedsatsingsområdene til regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet utdanning og forskning.

  • Armering med karbonfiber eller stålnett, fra utsiden
  • Beregne sikkerhetsmarginen til bærende konstruksjoner
  • Folk er mistenksomme
  • Et spesielt smøresystem gjør det mulig å arbeide med en skråning på opptil 45

Flere stortingsrepresentanter fra Høyre og Fremskrittspartiet har i dag sagt at et godt budsjett har blitt enda bedre etter forliket med Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette er en viktig satsing for Kristelig Folkeparti, for i dag er det for mange barn som ikke har godt nok utbytte av den ordinære undervisningen. Småkraftverk, som har slitt i mange år for å få bedre skattebetingelser, får det. Og det er definitivt bedre å bli fryst enn begravd eller brent. Jeg vil minne om at i valgkampen i 2013 uttalte Erna Solberg at regjeringen Stoltenberg brukte mindre enn to av ti oljekroner til varig vekst i fastlandsøkonomien. Så jeg må da prøve å stille spørsmålet på en annen måte: Kan han fortelle hvor mye penger regjeringen nå bruker på vekstfremmende tiltak? Det har jeg notert meg i margen, så det skal jeg ha med meg. Ellers i dette budsjettet har vi en historisk satsing på helse: 2 mrd.

Derfor er skolen og de kommunale velferdstjenestene de viktigste prioriteringene for Arbeiderpartiet i vårt alternative budsjett for 2015, der vi samlet legger inn rundt 3,4 mrd. Vi kommer ikke til å bli billigst på noe tidspunkt, tror jeg, vårt kostnadsnivå er for høyt. Selv om kronen har svekket seg de siste to årene, er kostnadsnivået i Norge fortsatt høyt. Jeg mener resultatet ble godt, og jeg mener ikke minst at det lover godt fremover for utviklingen av det borgerlige samarbeidet i Norge og for det felles arbeidet med å utvikle samfunnet i tråd med det velgermandatet vi fikk. Små forskjeller, tillit mellom mennesker og felles eierskap til ressursene har skapt ett av verdens beste samfunn. Det er skapt ytterligere rom for privat, lokalt og frivillig initiativ, og ikke minst – respekten for og nytten av kunnskap. Det ligger i respekten for enkeltmennesket. Når det gjelder Arbeiderpartiet, øker de utgiftene med det de øker skattene med og kommer opp i en betydelig utgiftsvekst, som ligger godt over 3 pst. Reduksjoner i skatte- og avgiftsnivået øker verdiskapingen.