Huset Deres Kostet 100.000 Kroner Og Er På 11 Kvm

Det var Boligstiftelsen på Svartlamon som måtte stå som byggherre og sørge for finansiering, noe som var et bra utgangspunkt, siden den er en ideell stiftelse som ikke er drevet av et ønske om profittmaksimering. Vi måtte også få dispensasjon for kravene om universell utforming. Siden du har valgt en leverandør som har lang erfaring med dette og som er ansvarlig for hele prosessen fra A til Å, slipper du å koordinere de ulike håndverkerne eller å følge med på at ting skjer i riktig rekkefølge. I løpet av sommeren ble det altså en ny runde hos de ulike bankene i Trondheim for å prøve å få lån. I over et halvt år hadde vi vært i dialog med kommunen om en festekontrakt for tomta. Jeg hadde et husprosjekt på gang for 6-7 år siden, hadde tomt og alt, men møtte rett og slett ikke mennesker som forsto ideene jeg hadde, de fleste var mest opptatt av å bygge hus av typen du tegner i barnehagen eller type bløtekake!

Bygge Din Egen Kjeller

Tenk å kunne flytte inn i et helt nytt hus, uten å trenge å tenke på oppussing på veldig mange år? Drømmer du om å bygge nytt hus ? Etter litt vurdering for og imot bestemte Sarah og Matias seg for å hoppe i det og bygge et eget mikrohus. Etterbehandling fase – behandling boards fra utsiden av beskyttelsesmidler mot mold og mugg, maling lakk eller en spesiell maling for treverk for å matche de nærliggende bygningene. Innreder man en hybel i et eksisterende hus, bør en takhøyde på 2. Boden kan ligge i kjeller eller på loft. Hvis du ikke skal ha et ferdighus, bør du kontakte håndverkere og finne ut av hva de skal ha for en slik jobb. Vi hadde beregnet at vi bare trengte rundt tre millioner til sammen for å oppføre de fem husene og felleshuset, med mye egeninnsats og gjenbruk av materialer. Dette henger sammen med vårt grunnsyn om å bygge bærekraftig, og ikke minst at vi skal ha et bevisst forhold til vårt samfunnsansvar.

  1. Garasjen kan ikke ha kjeller
  2. Det er over 1 meter til nabogrensen
  3. Du skal bygge eller rive en takterrasse
  4. Normer for bygging av et privat hus
  5. Utseendet av mugg
  6. Bygningen nivå

For likevel å sørge for god tilgjengelighet har vi plassert alle nødvendige funksjoner på bakkeplan, og det er mulig å få inn et soverom der også, men hovedtyngden i argumentet vårt gikk ut på at selvbyggernes aktive tilnærming til husene sine gjør det mulig å enkelt tilpasse dem ettersom behovene forandrer seg. Problemstillingen da vi begynte selvbyggerprosjektet på Svartlamon var altså: Hvordan kan vi som arkitekter bidra til å skape omgivelser som ikke bare dekker umiddelbare behov, men som kan være et verktøy for et mer bærekraftig liv? Både kommunen og Husbanken lot seg overbevise om at prosjektet kunne bidra til å skape presedens for en mer nyansert tolkning av miljøvennlig og inkluderende byggeri her i landet. I høyhusrapporten anbefales høyhus med blandet bruk, hvor boligene ligger over kontorer og butikker, med utelekeplass for barna på taket av en 4 til 5 etasjer høy sokkel. Trygve kjente til en eksperimentell tomt, som ville være ideell for å gjennomføre et slikt prosjekt fordi den åpnet for en rekke dispensasjoner.1 Tomta ligger på Svartlamon i Trondheim, Norges første offisielle byøkologiske område.

Spørsmålet var om vi kunne finne noen som var villige til å bygge et hus de ville ende opp med å leie av Stiftelsen i stedet for å eie selv, i en tid hvor de fleste ser boligen som et investeringsobjekt. Vi ville presentere konseptet på første møte etter nyttår, og høre om de ønsket å gå videre. Da vi ble ferdige med diplomen var vi imidlertid nødt til å tenke på hvordan vi skulle få det til å gå rundt. Som alle underjordiske strukturer, er det best å grave en kjeller i sommer – i en tid da grunnvann gå så dypt som mulig. Så vår idé om å utarbeide et konsept for tomta ble derfor tatt svært godt imot. Siden tomta vi jobber på er en eksperimentell tomt, og det ligger sterke føringer i reguleringsplanen for Svartlamon, var det mulig å søke om en rekke dispensasjoner for å gjøre prosjektet så enkelt og håndterlig som vi ønsket.

Bygge Et Godt Hus

Det er jo hele poenget med prosjektet! Etter mye argumentasjon hadde vi altså fått igangsettingstillatelse fra kommunen, og Husbankens grunnlån for å finansiere prosjektet. Ligger tomta ved sjøen, kan man gjøre det samme for å skjerme balkong eller veranda for vinden, eller for støy, om tomta ligger ved en trafikkert vei. For noen familier kan det også være en lur idé å ha et sted å oppbevare matvarer og tørrvarer eller et eget rom med ekstra kjøleskap, frys og hyller. Mens for andre kan det være hovedsoverommet med veranda og walk-in som kan være det viktigste rommet å prioritere. Bydelen Svartlamon, som ligger kilt inn mellom en jernbanelinje og en industrihavn, fikk sin nåværende regulering i 2001. Den ambisiøse reguleringsplanen var resultatet av en lang kamp for å bevare et stort sammenhengende trehusområde fra rivning, men enda viktigere, for å bevare en bastion for kunstnere, musikere, studenter, bohemer, fattige og andre som hadde slått seg ned i området.

Huset Deres Kostet 100.000 Kroner Og Er På 11 Kvm skal bygge eller rive