Full Text Of Norges Hemmelige Hær – Historien Om Stay Behind

I sin tid har det også vært en avansert radiostasjon med en – for sin tid – ekstremt hurtig sender. Var det et bedre hus, ga de seg tid til å rote gjennom skuffer og skap, før de fyrte opp. I Tana ble Hitlers ordre bekjentgjort seinest mandag, og mens evakueringen begynte alt samme kveld, tok ikke brannkommandoene fatt før dagen etter. Hit ble de tuberkulosesyke fra Tanagård ført før den store bygningen på Langnes – Tanas mest ærverdige – ble brent. Henriksen på Lavonjarg. «I den mørke og blikkstille kvelden lyser flammehavet utover fjorden til Tanagård og videre oppover Birkestrand (Skugge). Vi har dessverre lite skriftlig fra folk som bodde mellom Birkestrand og Luftjok og opplevde dette direkte. De hadde ikke andre kjøretøyer enn motorsykler med sidevogn som kunne settes over elva med ferge fra Langnes til Birkestrand. Tyskerne drog ikke lenger opp i dalen med bensinkannene enn til Bernhard Jessen.

Full Text Of Norges Hemmelige Hær - Historien Om Stay Behind hemmelige hæren og Stay behind

At noen hus stod igjen i Harrelv, leser vi hos folk som kom hit på flukt.

Pass på å kjøpe armaturer med elektroniske forkoblinger for å unngå den irriterende hummen som går med magnetiske forkoblinger. Ikke glem å kjøpe endestykker for å dekke de raske endene av benken. Enda mindre er risikoen for at sneipen finner veien inn gjennom en liten sprekk hist eller her. De forente staters politikk å støtte frie folk som setter seg imot forsøk på undertrykkelse fra væpnede mindretall eller gjennom press utenfra.» USAs National Security Councils direktiv i juni 1948, som bygde på Trumandoktrinen, ga CIA politisk full- makt og økonomisk dekning til «covert operations» som også inkluderer Stay behind. At noen hus stod igjen i Harrelv, leser vi hos folk som kom hit på flukt. Til gamlehjemmet kom også personale og unger fra barnehjemmet «Schanches Minde» mellom Bonakas og Langnes. Fest en justerbar klærstang mellom dem for klærne. D, E-13.) Avdelingen for okkupasjonsberedskap (anm.: på organisa- sjonskartet benevnt som E-14) er i dag organisatorisk og kom- mandomessig direkte underlagt E-sjefen. Dels kjøpte Krupp store varepartier fra Brødrene London og solgte videre til E-14.

Veien fra Austertana gikk den gangen bare til Birkestrand, der det var ferge til Langnes.

De flyttet seinere videre til skolen i Austertana, som unnslapp flammene. Det tyske hovedkvarteret var midlertidig flyttet til Tana. Dette kan ha økt det kaoset som var i Tana. Veien fra Austertana gikk den gangen bare til Birkestrand, der det var ferge til Langnes. Når vi i denne boka skriver om den hemmelige hæren og Stay behind, er der denne beredskapen mot okkupasjon vi sikter til. Tyskerne hadde forlatt Vadsø i løpet av søndag 29. oktober, og selv om forholdene på nordsiden av fjorden fortsatt var usikre, hadde det ennå ikke dukket opp større sovjetiske styrker i sør, der en bataljon av tyskernes 6. bergdivisjon lå i Karlebotn og holdt vakt. Han ble holdt i forvaring av kidnapperne i 55 dager. Bjørn undret seg noen dager på hva det var han var utsatt for. Det var da gått ti dager eller mer siden bombingen av Smalfjord. For folk som opplevde det på kroppen, var nok brenning og evakuering eller flukt to sider av samme sak.

Full Text Of Norges Hemmelige Hær - Historien Om Stay Behind For folk som opplevde
  • Fire 3/4′ x 23 «x 22» Melaminhyller- To 1/4 «x 23-1 / 4» x 34 «kryssfinerrygger
  • 25 års jubileet i 1945
  • Ja da har ikke jeg noe mer her å gjøre, repliserte jeg, og strøk på dør
  • 4/4 «x 23-1 / 4» x 34-1 / 2 «Melaminstøtter
  • 130 fanger sendes til Tyskland

Brannene stod på helt til langt utpå neste dag og kunne òg ses av folk på flukt på fjellet på vestsiden, som Johannes Hirsti. En skvett bensin i et stuehjørne, fyr på og så til neste gård. Begynn med en lagerbenke (du kan bestille farger som ikke er på lager, men du betaler to til tre ganger så mye). Men vær oppmerksom på at denne ansiktsløftningen bare vil fungere hvis dine grunnleggende armaturer – vasken og kranen, forfengelighet, toalett, badekar og fliser – alle fortsatt er i rimelig god form. Like vanskelig har det vært å avdek- ke P2-broderskapet som var plassert i alle nøkkelposisjoner i politiet, militæret, etterretnings- og sikkerhetstjenestene og rettsvesenet. Det var i de østre delene de startet. Klipp delene og skru dem sammen med 2-in. skruer. Lås dem på plass med plastkant. Fra vår plass så vi hele Boftsa og Langnes i lys lue. I så fall er vi grunnleggende uenig med kritikerne.