Prosjekter Moderne Hus: Enkelhet I Harmoni Med Funksjonalitet

Etter store svingninger det siste tiåret er boligprisene kommet under kontroll, med blant annet en boliglånsforskrift og økt boligbygging. Hagebyer fra mellomkrigstiden og drabantbyutbyggingen etter andre verdenskrig står sentralt. Et av punktene som står sentralt ....

Fortsett å lese